Vit_Logotyp_2022_PNG

Är du en blivande projektledare? Grattis, då har du mycket kul att se fram emot.

En tjej och en kille som ser glada och engagerade ut.
Vad gör en projektledare? Vad behövs det för att bli bra på att projektleda? Och vad är att se som ett regelrätt projekt egentligen? Handlar det om att ha många bollar i luften och att erkänna sig som spindeln i nätet? Ja jo på sätt och vis, men det finns fler dimensioner som är viktiga att förstå kring yrkesrollen. Vi berättar om vad det innebär att vara projektledare och vad ett projekt är.

Som projektledare har du varierande arbetsdagar. Du har mycket ansvar och du ska leda och lösa problem. Du firar segrar i de lilla och delar glädjen med ditt team när ni når i mål. Det är ett viktigt jobb och du kommer säkerligen känna både press och stolthet i dina projekt.

– Det bästa med att vara projektledare är att det är så varierat, det är kul att ta tag i problem och det är utvecklande när man löser dem. Det är stimulerande att få gruppen att förstå vad målet är och leda gruppen dit, att kunna läsa av och kommunicera med människor är därför en viktig egenskap hos en projektledare, säger Ester Gyllenvid, projektledare på Videntes.

Vad är ett projekt?

Ett projekt är ett tidsbegränsat arbete med en tydlig start och ett slut. Det finns särskilt tilldelade resurser till projektet i form av tid, pengar och arbetskraft. Ett projekt kan var något som ska genomföras internt i den egna organisationen. Det kan också vara ett uppdrag som ska genomföras externt åt en kund eller uppdragsgivare. 


Exempel på olika projekt:
 

  • Utveckla en ny produkt. 
  • Bygga ett hus. 
  • Genomföra en förändring i organisationen. 
  • Bygga en bro. 
  • Sanera en sjö. 
  • Lansera en ny klädkollektion. 
  • Flytta kontor till nya lokaler. 


En projektledare kan jobba inom många olika branscher, var helst ett projekt ska genomföras. Alla projekt är unika på sitt sätt, men grunderna i hur man leder framgångsrika projekt är de samma.

Vad gör en projektledare? 

Som projektledare har du det yttersta ansvaret för att projektet blir klart i tid och att kostnaderna inte överstiger den budget som finns. 

Det är också projektledarens ansvar att leda och motivera alla som är inblandade i projektet. Det krävs engagemang och väl planerad tid för att ge uppmärksamhet och stöd till alla inblandande. En framgångsrik projektledare får alla inblandade att känna sig sedda och bekräftade i det arbete de gör.  

Samtidigt ska du som projektledare se till att också alla projektets intressenter är väl informerade om vad som händer i projektet.

En projektledare tar reda på svar

En bra projektledare vet att hen inte behöver kunna allt. Hen svarar inte på frågor genom att gissa eller anta saker utan ber att få återkomma och återkopplar sedan med rätt information.  

Att var lite av en generalist ligger i projektledarens roll och det gäller att vara öppen för nya saker och inte rädd för att hugga i och lösa det ena klurigare problemet efter det andra.  

Egenskaper en bra projektledare behöver

Att vara projektledare är ett jobb som kräver hög kompetens inom en rad olika områden. En bra kommunikationsförmåga och väl förankrat ego som tål stress och att ofta bli ifrågasatt är en bra grund.  

Som projektledare behöver du känna dig stabil i din yrkesroll och stå på dig och förmedla trygghet när det blåser storm i projektet. Det är självklart för dig att ständigt agera utifrån vad som är bäst för projektet och inte tänka på vad som ser bäst ut för dig själv som person.  

Ordning och reda och en oförtruten vilja att hitta lösningar på till synes omöjliga problem är egenskaper som värdesätts hos en projektledare. Att arbeta som projektledare innebär allt som oftast att ingen dag är den andra lik. 

Är chef och projektledare samma sak?

Nja, inte riktigt. Men det är ändå väldigt mycket som påminner om varandra i de olika befattningarna. Till exempel så ingår det att planera, organisera och hantera resurser för att uppnå specifika mål.  

En chef har ofta tiden på sin sida när det gäller relationsbyggande med sina medarbetare. En projektledare har däremot en begränsad tid och utmanas därav på ett annat sätt. Det ställs stora krav på tydlighet och förmåga att agera direkt när du är projektledare.

Skillnad på att ta ansvar och att göra ett åtagande

För att bli en duktig projektledare räcker det inte med att du gillar att ha ansvar för saker och är duktig på att delegera även om det är viktigt att kunna. 

Du måste vilja och vara beredd på att göra ett åtagande som omfattar hela projektet. Som projektledare ansvarar du för att slutföra projektet och för resultatet som helhet. Det är också projektledaren som står till svars för allt det som varit krångligt och skapat avvikelser under projektet.  

>> Är du nyfiken på att höra mer om hur det är att arbeta som projektledare? Hör gärna av dig oss på Videntes, till exempel till Ester Gyllenvid som jobbar som projektledare hos oss.