Vit_Logotyp_2022_PNG

Flexator levererar förskola till Kättinge

20210323_094420
Den 17 maj ska modulhusbyggarna Flexator leverera och montera en förskola i den östgötska orten Kättinge. Dagen är en viktig milstolpe i projektet och innan den har marken, som förskolan ska stå på, undersökts och förberetts. – När ett byggnadsverk ska upp är ofta stora delar av det som finns under marken en osäkerhetsfaktor, man kan finna alltifrån oförutsett berg till okända kablar eller förorenad mark, i just det här projektet har förorenad mark varit utmaningen, säger Videntes Niclas Johansson som hjälper Flexator att hålla i markentreprenaden. Föroreningarna ska bort, marken bli ren och det ska göras en säker grundläggning för förskolan att stå på och där barnen kan leka tryggt. För att projektets tidsplan ska hålla och skolan levereras på utsatt datum har det ställts höga krav på ett strukturerat arbetssätt och en tydlig kommunikation. – Det är med glädje som vi nu närmar oss projektets milstolpe och att allt går enligt plan, säger Niclas.