Vit_Logotyp_2022_PNG

PROJEKTSTÖD

Teknik

Vi är erbjuder utöver branchens bästa projektledare också spjutspetskompetens inom tekik.

Vår kompetens

Våra experter inom teknik erbjuder

Vi tycker att det är viktigt att erbjuda rätt person på rätt plats. Därför erbjuder vi utöver branschens bästa projektledare också experter inom kommunikation, teknik, juridik och ekonomi

Integrerad projektledning

Projekteringsledning

Som projekteringsledare ansvarar vi för att första delen av genomförandefasen (detaljeringsfasen) fullföljs, att arbetet håller en hög kvalitet och utförs på ett effektivt och kostnadsmedvetet sätt. 

Byggledning

Byggledning

Som byggledare ansvarar vi för att andra delen av genomförandefasen (realiseringsfasen) fullföljs, att arbetet håller en hög kvalitet och utförs på ett effektivt och kostnadsmedvetet sätt.  

Tidsstyrning

Tidsplanering

Vi tar fram realistiska och träffsäkra tidplaner för projektet vilket möjliggör kontroll, styrning och uppföljning av projektets alla etapper och milstolpar. Samtliga involverade i projektet kan på så sätt få en bra överblick över sina respektive åtagande och dess framskridande. 

Ekonomi svart

Kalkyl och kostnadsbeömning

Vi kalkylerar och kostnadsbedömmer alla typer av bygg- och anläggningsprojekt, från förstudie till förvaltning. Genom att identifiera kostnadsdrivande faktorer kan vi presentera alternativa lösningar.