Vit_Logotyp_2022_PNG

PROJEKTSTÖD

Kommunikationsplan

Vi är experter på att analysera, planera, producera och följa upp informations- och kommunikationsinsatser. 

Ibland fokuserar vi på strategiska strukturer ibland mer operativt. Oftast både och. 

Vi tycker att det är viktigt att erbjuda rätt person på rätt plats. Därför erbjuder vi utöver branschens bästa projektledare också experter inom kommunikation, teknik, juridik och ekonomi

Vår kompetens

Kommunikationsplan

En väl genomtänkt kommunikationsplan underlättar och är viktig för att nå framgång i ett projekt. 

För att lägga grunden för en bra kommunikationsplan och därefter en framgångsrik kommunikationsinsats hjälper vi dig bland annat att hitta svar på följande frågor: 

  • Vem vill projektet kommunicera med? 
  • Varför? Vad är syftet med kommunikationen? 
  • Vad vet mottagaren idag? Vad tycker hen och vad vill hen?

 

Syftet med att ta fram en kommunikationsplan är att genom god planering samordna alla kommunikativa insatser för att nå bästa möjliga resultat. En välgjord kommunikationsplan är också ett bra internt diskussions- och förankringsunderlag. 

Vi stöttar och leder processen att ta fram en kommunikationsplan som bland annat innehåller följande: 

  • bakgrund 
  • nulägesanalys 
  • syfte och målintressentanalys
Kommunikationsplan

Kommunikationsplan

Syftet med att ta fram en kommunikationsplan är att genom god planering samordna alla kommunikativa insatser för att nå bästa möjliga resultat. En välgjord kommunikationsplan är också ett bra internt diskussions- och förankringsunderlag.

Ord och text

Med dina önskemål och mottagaren i fokus skapar vi text som lockar till läsning och lotsar mottagaren från början till slut.

Grafiskt material

Ett samlat och enhetligt uttryck i den visuella kommunikationen skapar förtroende och igenkänning. Utifrån grafisk profil och visuellt uttryck kan vi ta fram ändamålsmässiga och professionella mallar till bland annat:

Foto och film

Framgångsrik kommunikation kräver insikt kring att det inte längre räcker att veta vad som ska förmedlas utan det krävs också kvalitet och medvetenhet kring hur det förmedlas. Foto och film vara ett mycket bra komplement till redan bra texter.