Vit_Logotyp_2022_PNG

Att se ut så som man känner sig och vill uppfattas är viktigt. När det visuella yttre inte speglar den inre kärnan uppstår det en obalans. För att hitta rätt uttryck krävs en förståelse för helheten. Vi lyfter blicken och tänker ett steg längre 

Alla projekt är unika och det material som kommuniceras ut bör gå att känna igen och kopplas till det specifika projektet genom att mottagaren känner igen det visuella uttrycket. 

Grafiskt material

Klicka på ett av alternativen här nedan för att läsa mer

Layout och design av mallar och grafiskt material

Ett samlat och enhetligt uttryck i den visuella kommunikationen skapar förtroende och igenkänning. Utifrån grafisk profil och visuellt uttryck kan vi ta fram ändamålsmässiga och professionella mallar till bland annat: 

  • presentationsmaterial  
  • sociala medie-inlägg 
  • informationsaffischer 
  • informationstavlor 
  • m.m. 


När en grafisk profil eller visuellt uttryck saknas kan vi ta fram ett lämpligt uttryck för projektet. 
 

Layout av rapporter och presentationsmaterial

Det spelar ingen roll hur bra grundmaterialet är om det inte presenteras på ett tydligt och visuellt tilltalande sätt. Det är viktigt med kontrast, avstånd, balans, typsnitt, färger och marginaler. 

Vi skapar presentationsmaterial som både väcker intresse och behåller uppmärksamheten samt välpaketerade rapporter som känns genomtänkta och speglar innehållet.