Vit_Logotyp_2022_PNG

Framgångsrik kommunikation kräver insikt kring att det inte längre räcker att veta vad som ska förmedlas utan det krävs också kvalitet och medvetenhet kring hur det förmedlas. 

Ibland kan både foto och film vara bra komplement till bra texter. Det visuella berikar det textuella och vice versa. Bild- och filmmaterialet bör vara av hög kvalitet för att inge förtroende och ge en seriös inramning av din projektkommunikation. 

Visuell kommunikation

Klicka på ett av alternativen här nedan för att läsa mer

Dokumentering av projekt

Ett professionellt bild- och filmmaterial som kontinuerligt uppdateras och kompletteras under projektets gång ger dig många möjligheter att på ett professionellt sätt överföra kunskap och erfarenheter.  

En genomtänkt bild- och filmdokumentering möjliggör dessutom såväl utställningar som framtagning av publikationer efter att projektet är avslutat. Det finns ett stort mervärde i det. 

Vi har möjlighet att fotografera och filma med både vanlig kamera och med drönare. 

Kortare filmproduktioner

Det är vanligt med film på webben. En av förklaringarna är att det finns många saker som är enkla att förklara med en film, men svårare att förklara med text och stillbilder. En annan är att du kan aktivera fler sinnen hos mottagaren på samma gång, vilket kan skapa en djupare känslomässig förankring till budskapet, om det nyttjas på rätt sätt. 

Vi skriver även såväl manus som talmanus till kortare filmproduktioner.