Vit_Logotyp_2022_PNG

PROJEKTSTÖD

Kommunikation

Vi är experter på att analysera, planera, producera och följa upp informations- och kommunikationsinsatser. 

Ibland fokuserar vi på strategiska strukturer ibland mer operativt. Oftast både och. 

Projektstöd kommunikation

Våra experter inom kommunikation erbjuder:

Utöver branschens bästa projektledare också experter inom kommunikation, teknik, juridik,  ekonomi, hållbarhet och digitalisering. 

Kommunikationsplan

Kommunikationsplan

Syftet med att ta fram en kommunikationsplan är att genom god planering samordna alla kommunikativa insatser för att nå bästa möjliga resultat. En välgjord kommunikationsplan är också ett bra internt diskussions- och förankringsunderlag.

Ord och text

Med dina önskemål och mottagaren i fokus skapar vi text som lockar till läsning och lotsar mottagaren från början till slut.

Grafiskt material

Ett samlat och enhetligt uttryck i den visuella kommunikationen skapar förtroende och igenkänning. Utifrån grafisk profil och visuellt uttryck kan vi ta fram ändamålsmässiga och professionella mallar till bland annat:

Foto och film

Framgångsrik kommunikation kräver insikt kring att det inte längre räcker att veta vad som ska förmedlas utan det krävs också kvalitet och medvetenhet kring hur det förmedlas. Foto och film vara ett mycket bra komplement till redan bra texter.