Vit_Logotyp_2022_PNG

Skapa ordning och reda med kommunikation i fokus

Olivia Sundling

Olivia Sundling, du arbetar i flera av Videntes projekt med att skapa ordning och reda med kommunikation som främsta verktyg – dela med dig av dina bästa tips?   

-För att ett projekt ska nå framgång behöver det vara  hög kvalitet på arbetsprocessen inom projektet.

En optimalt fungerande process kräver att projektdeltagare och intressenter kommunicerar. Därför är det viktigt att aktivt arbeta med kommunikation i projekt.

Vi sätter redan från början ett ramverk för när, var, hur kommunikation ska ske inom projektet. Projektportal, kanalstrategi, mötesstruktur, dokumenthanteringsplan och ledord är exempel på viktiga saker att tänka till kring.

Men sen räcker det inte med att det finns en struktur kring kommunikationen om endast få projektdeltagare känner till den. Så implementeringen är oerhört viktigt för att få det att fungera även i praktiken.

Det går att likna lite med en orienterare som inte bara börjar springa åt ett håll utan att ha en karta i handen. Och då och då längs vägen behöver hen titta till på kartan för att hålla rätt kurs.

Så mitt främsta tips är egentligen att skapa en anpassad struktur kring kommunikationen från början och se till att den är väl känd av alla och påminn längs vägen att den ska följas, säger Olivia.