Vit_Logotyp_2022_PNG

Det är viktigt med en effektiv och tydlig kommunikation 

Fem personer sitter och samtalar runt ett bord
Studier visar att effektiv  och tydlig kommunikation i projekt motiverar och inspirerar deltagare och intressenter. Bra kommunikation fungerar som drivkraft och upplevs som en garanti för kvalitet och leder till framgångsrika projekt. Vi ger här ett exempel på en onödig situation som skulle kunna undvikas genom att ha en tydlig och inkluderande kommunikation.

Det var en gång två stenhuggare som jobbade sida vid sida. Båda två hade fått varsitt lika stort runt stenblock som den skulle bearbeta, och deras arbetsbeskrivning var i grunden de samma. Men ändå väldigt olika och det märktes tydligt efter ett litet tag.

Olika känslor

Stenhuggaren till höger tyckte efter ett tag att jobbet kändes meningslöst och tungt. Han var alltid lite småsur och kunde ofta upplevas rent av likgiltig och oengagerad.

Stenhuggaren till vänster däremot var för det mesta glad och motiverad och det märktes tydligt att han verkligen ansträngde sig för att göra ett bra jobb. 

Förbisedd och missnöjd

Stenhuggare till höger hade ingen aning om vad hans stenblock skulle användas till när det var klart. Han visst heller inte riktigt när stenblocket förväntades vara klart. Han försökte fråga sin arbetsledare några gånger men arbetsledaren var alltid upptagen med annat och verkade inte intresserad av att svara på några frågor.

Den högra stenhuggaren kände sig allt mindre uppskattad och han fick allt svårare att hålla fokus på sin arbetsuppgift, att stå och hugga i sten dagarna i ända. 

Inkluderad och motiverad

Stenhuggaren till vänster däremot hade tidigt fått reda på att  hans stenblock skulle vara med och pryda toppen på ett viktigt slott. Han visste till och med exakt var på slottet stenen skulle placeras och vilken dag det var tänkt att den skulle  placeras där.

Hans arbetsledare kikade dessutom förbi då och då och de växlade några ord. Den vänstra stenhuggaren kände stolthet över att få bidra och han ville verkligen att hans sten skulle bli perfekt. Han var ju med och byggde ett slott.

Kommunikation är ett samspel

Kommunikation innebär alltid ett samspel mellan människor och en växelverkan mellan att tala och att lyssna. Det gäller att hålla ett informativt och inkluderande samtal levande i organisationen. Det är viktigt att alla känner sig inberäknande. Att bli sedd och lyssnad på skapar lojalitet och engagemang.

Stenhuggaren till höger fick ingen information och han blev heller inte lyssnad på. Hans frågor besvarades aldrig och han blev allt mer ineffektiv och kvaliteten i hans arbete höll inte måttet i slutändan.

Stenhuggaren till vänster däremot fick ju både kontinuerlig information och feedback. Hans engagemang och effektivitet var på topp. Hans slutresultat var av bästa kvalitet.

Genom att kommunicera engagerat och med respekt så bygger du förtroende och engagemang i din närhet. Hade båda stenhuggarna blivit bemötta lika väl hade sannolikheten varit stor att båda två också presterat lika bra. 

Informera på alla nivåer

Det är inte bara de som fattar beslut och har framträdande positioner som behöver informeras och inkluderas. Det är precis lika viktigt, om inte viktigare i många fall,  att få med de som de facto ska utföra de olika arbetsuppgifterna också. Lyckas du väl med kommunikationen på alla nivåer så har du goda förutsättningar att nå framgång i ditt projekt. 

Tydlighet skapar effektivitet

Genom att se till att alla känner sig inkluderade och väl underrättade om vad som händer och vilka mål som finns skapas motivation och engagemang. 

Nu kanske vi inte kan bygga slott allihop hela tiden men när vi väl vet vad vi ska göra och varför vi ska göra det, då blir vi effektiva och motiverade . Eller hur? 

På Videntes jobbar vi med bland anat kommunikativt projektstöd och du är varmt välkommen att höra av dig till Maria eller Tina om du vill prata kommunikation!